Hanzebrug Zwolle

 

In de Hanzebrug werden twee speciaal ontworpen kabelrupsen geïnstalleerd en het kabel- en leidingen-pakket in de kabelrups aangelegd. Wisman Techniek ontwikkelde voor deze spoorbrug voor de Hanzelijn bij Hattem een kabelrups om bij het uitzetten van de stalen brug de kabels op te vangen en te beschermen. Berekend is dat de ongeveer 1 km lange stalen constructie tot 800 cm in lengte kan verschillen. Wij installeerden de kabelrups en om tijdens het uitzetten van de brug de kabels op te vangen en te beschermen zijn aan de noord- en zuidzijde twee kabelrupsen ingebouwd. Deze kabelrupsen, opgedeeld in drie hoogte niveaus zijn door Kabelrupsservice ingebouwd. De extra uitdaging hierbij was dat de kabels al getrokken waren en de kabelrupsen ter plekke om de kabels gebouwd moesten worden.