Maeslantkering

 

Op de Measlantkering zijn speciaal ontworpen kabelrupsen gemonteerd. Deze kabelrupsen bevinden zich zowel aan de noord dokdeur als aan de zuid dokdeur. Voor de installatie kon het complexe kabelpakket niet worden losgemaakt waardoor de twee kabelrupsen op locatie om de kabels opgebouwd dienden te worden.  De hele operatie moest tevens binnen een bepaald tijdsbestek plaatsvinden vanwege de waterstand in de Nieuwe Waterweg.

Het preventieve onderhoud is ook aan ons toevertrouwd.